E_MONITOR

MAGAZIN

EDITURA

TIPOGRAFIE

Cele mai recente acte publicate în Monitorul Oficial, Partea I

M. Of. nr. 559 din 14 Iunie 2024

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Nr. 65/13 Iunie 2024

Guvernul României

M. Of. nr. 559 din 14 Iunie 2024

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și a altor măsuri economico-financiare

Nr. 64/13 Iunie 2024

Guvernul României

M. Of. nr. 559 din 14 Iunie 2024

Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale

Nr. 62/13 Iunie 2024

Guvernul României

M. Of. nr. 559 din 14 Iunie 2024

Ordonanță de urgență privind finanțarea din Fondul pentru mediu a unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deșeurilor

Nr. 63/13 Iunie 2024

Guvernul României

M. Of. nr. 559 din 14 Iunie 2024

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 950/14 Iunie 2024

Președintele României

M. Of. nr. 559 din 14 Iunie 2024

Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS IV), semnat la Varșovia, Polonia, la 20 septembrie 2023

Nr. 949/14 Iunie 2024

Președintele României

Informații utile

Persoane fizice

Informații despre serviciile destinate persoanelor fizice

Persoane JURIDICE

Informații despre serviciile destinate persoanelor juridice

Acte normative

Publicare acte normative

Informații complete privind actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a.

Achiziții publice

Publicare anunțuri Achiziții publice

Sistemul de publicare on-line destinat preluării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare

Centrul pentru relații cu publicul

Adresa:

Șoseaua Panduri nr. 1, sectorul 5, București

Program de lucru cu publicul:

Luni-Joi: 09.00-15.00; Vineri: 9.00-13.00

Acte pierdute / Schimbări de nume

Telefon: 021.401.00.78

Librărie (Expediere / vânzare monitoare / căutare legislaţie)

Telefon: 021.401.00.83 / 021.401.00.79
Email: libraria@ramo.ro

Concursuri / citații / sentințe / rapoarte de activitate

Telefon: 021.401.00.73

Convocări / extrasul situației financiare și raportul de activitate al asociațiilor sau fundațiilor de utilitate publică

Telefon: 021.401.00.73

Acte publicate
0
Titluri tipărite
0
Anunțuri gratuite publicate
0

LIBRĂRIE ONLINE

Cele mai vândute

OFERTE

Pachete Promoționale

PUBLICAȚII

EDITURA

ÎN AFARA
COLECȚIILOR

OFERTA ACTUALĂ

Reducere 10% la cumpărături peste 200 lei

* CĂRȚI SELECTATE

Program Magazin ONLINE

has been added to your cart.
Checkout