Datele de contact

Datele de contact

Centrul pentru relații cu publicul

Adresa: Șoseaua Panduri nr. 1, sectorul 5, București
Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 09.00 și 15.00, iar vineri între orele 09.00 și 13.00.

Pierderi acte / Schimbări de nume

Telefon: 021.401.00.78, 021.401.00.70, 021.401.00.73 - pentru solicitări în ceea ce priveşte pierderile de acte şi schimbările de nume!

Expediere/ Vânzare monitoare / Căutare legislaţie

Concursuri / Citații / Sentințe / Rapoarte de activitate

Convocări / Extrasul situației financiare și Raport de activitate pentru asociații sau fundații de utilitate publică

REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL

CIF RO 427282

nr. Registrul Comerţului J40/3862/1991

Conturi

BCR: RO55 RNCB 0082 0067 1110 0001
Trezorerie: RO12 TREZ 7005 069X XX00 0531

Sediul central

Bucureşti, str. Parcului nr. 65, sectorul 1

Telefon secretariat director general

021 318 51 10 - Numai pentru solicitări ce îl privesc pe Directorul General!

Fax secretariat director general

021 318 51 09

Direcția comercială

Editura Monitorul Oficial

                 (doar solicitări legate de publicarea cărţilor)

Camera Deputaților - Biroul evidență Monitorul Oficial

Numai pentru emitenții actelor normative

Palatul Parlamentului, str. Izvor Nr. 2-4, București 050563 Registratură, Corp B4S1, Cam. 30