Conducere

Conducere

Componenţa Consiliului de Administraţie

Curriculum Vitae

Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie:

Componenta fixă

  • membri neexecutivi – 5229 lei brut lunar
  • membru executiv, preşedintele consiliului de administraţie, director general  – De la data de 1 ianuarie 2024 indemnizația fixă brută lunară este în cuantum total de 29.316  lei, compusă din suma de 15.252 lei reprezentând echivalentul a de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de regia autonomă și diferența de 14.064 lei, diferență care se va acorda pentru perioadele lunare în care regia autonomă îndeplinește cumulativ cerințele prevăzute de lege.

Componenta variabilă

  • De la data de 1 ianuarie 2024 membrii neexecutivi ai consiliului de administrație nu beneficiază de componenta variabilă.
  • De la data de 1 ianuarie 2024 componenta variabilă a indemnizației administratorului executiv, preşedintele consiliului de administraţie, director general este echivalentul a de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată de regie conform obiectului principal de activitate înregistrat, care se va putea acorda în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți în anexa la contract și numai dacă regia îndeplinește cumulativ cerințele prevăzute de lege.

Director general adjunct

  • De la data de 1 ianuarie 2024 indemnizație fixă brută lunară în cuantum total de 24.900 lei, compusă din suma de 12.955 lei lei reprezentând echivalentul a de până la de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului de activitate înregistrat de regia autonomă, diferența de 11.945 lei, se va acorda doar dacă regia autonomă a îndeplinit cumulativ cerințele stabilite de lege.
  • De la data de 1 ianuarie 2024 componenta variabilă este echivalentul a de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată de regie conform obiectului principal de activitate înregistrat, care se va putea acorda după aprobarea situațiilor financiare anuale, în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți în anexa la contract și numai dacă regia îndeplinește cumulativ cerințele stabilite de lege.

Directori cu contract de mandat, potrivit OUG 109/2011

Costescu Adriana

Director General

Moraru Liviu

Director General Adjunct - Revocat

Directori

De la 1 ianuarie 2024:

Anca-Gabriela Marin – Director direcția producție

Cristian Ududoiu – Direcția logistică

Mariana Stancu – Direcția economică

Roxana Vasiliu – Direcția juridică, resurse umane, achiziții

 

Basulescu Violeta – Director Economic până la data de 21.05.2022

Toma Gheorghe – Director Editorial până la data de 18.11.2023.

 

Raport anual al Consiliului de Administratie - 2023

Raport anual al Consiliului de Administraţie cu privire la remuneraţii și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2023

Raport anual al Consiliului de Administratie - 2022

Raport anual al Consiliului de Administraţie cu privire la remuneraţii și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2022

Raport anual al Consiliului de Administratie - 2021

Raport anual al Consiliului de Administraţie cu privire la remuneraţii și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2021

Raport anual al Consiliului de Administratie - 2020

Raport anual al Consiliului de Administraţie cu privire la remuneraţii și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2020

6 noiembrie 2020 11:00

Anunt pentru selectia membrilor CA

9 noiembrie 2020 11:30

Scrisoare asteptari

15 februarie 2022 09:00

Anunt selectie director general adjunct

15 februarie 2022 09:00

Scrisoare asteptari

15 februarie 2022 09:00

Documente specifice selectiei

1 aprilie 2022 11:00

Rezultatul procedurii de selectie

1 septembrie 2022 09:30

Anunt selectie membru CA

1 septembrie 2022 09:30

Scrisoare asteptari

1 septembrie 2022 09:30

Cerere de inscriere

Directori cu contract de mandat, potrivit OUG 109/2011

Declarații de avere