Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

R: Pe pagina principală a site-ului se află secțiunile Sumar și Ultimele apariții ale Monitorului Oficial.

R: Biroul Relaţii cu Publicul dispune de o bibliotecă, unde puteți consulta Buletinul Oficial perioada 1966-1989, și, respectiv, Monitorul Oficial din 1990 până în prezent; actele anterioare anului 1989 pot fi consultate numai în format hârtie, iar cele din perioada 1989 până în momentul actual – în format hârtie și în format electronic. Consultarea documentelor este gratuită.

R: La Arhivele Naționale.
Monitoarele Oficiale din perioada 1832-1949 pot fi consultate fizic la Biblioteca Națională a României.

R: La Guvernul României (aceste acte nu se publicau în Buletinul Oficial, regăsindu-se în prezent numai în arhiva Guvernului).

 

R: Monitorul Oficial pune la dispoziție, pentru consultare gratuită, actele normative, dar NU oferă consultanță juridică, NU are calitatea legală de a discuta modul de aplicare a acestora. Ca regulă, atunci când se dorește obținerea de informații de specialitate dintr-un anumit domeniu este recomandabil să se țină cont de faptul că prima autoritate competentă în materie este instituția care gestionează domeniul respectiv (minister, agenție guvernamentală, organ de specialitate etc.), și care are obligația de a pune la dispoziția publicului, pe site propriu și la sediul său, pentru consultare, actele normative din domeniul de competență.

 

R: Monitoarele Oficiale, părțile I-VII (începând din 1989 până în prezent), pot fi cumpărate de la Centrul pentru Relaţii cu Publicul, atât în format tipărit (original sau copie), cât și în format electronic – expert-monitor@ramo.ro, telefon 021 401 00 76.
De asemenea, le puteți obține și astfel:

  • în format electronic, trimițând formularul de comandă la adresa de e-mail expert-monitor@ramo.ro;
  • în format tipărit, trimițând formularul de comandă fie la adresa de e-mail libraria@ramo.ro, fie la numerele de fax: 021-410.00.83;
  • dacă solicitarea dvs. se referă la Monitorul Oficial Partea I bis în afara abonamentului, click aici.
R: Sub forma de abonament: în format electronic sau pe hârtie.

R: – Actualizare zilnică a informațiilor apărute în Monitorul Oficial chiar în ziua tipăririi;
– Fiind publicația oficială a statului român, Monitorul Oficial este singura instituție ce garantează corectitudinea informațiilor primite;
– Autentic-monitor permite reproducerea fidelă a actelor normative, fie că doriți vizualizarea sau imprimarea textelor publicate.

R: Se pot achiziționa monitoare oficiale , cărți editate de Monitorul Oficial.

R: Puteţi transmite o comandă online prin magazinul nostru sau la adresa de e-mail marketing@ramo.ro. De asemenea se pot achiziţiona direct la Centrul pentru Relaţii cu Publicul sau de la librăriile partenere.

R: Puteţi transmite o comandă online prin magazinul nostru sau la adresa de e-mail marketing@ramo.ro. De asemenea se pot achiziţiona direct la Centrul pentru Relaţii cu Publicul sau de la distribuitorii autorizaţi de către Regia Autonoma Monitorul Oficial.

R: Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de publicare, este o prelucrare legală, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), realizată în îndeplinirea unei obligații legale și/sau în interesul persoanei vizate; nu se poate modifica conținutul unui act publicat în Monitorul Oficial al României.

ALTE ÎNTREBĂRI:
Dacă aveți oricare alte întrebări, vă rugăm să le transmiteți la info.monitoruloficial@ramo.ro și vi se va răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Documente și adrese web în legatură cu acest articol: