Editură

Istoric

Alături de Partea I, în care se publică legislația, au existat de-a lungul timpului, în structuri și cu conținut variat, mai multe părți în care s-au publicat texte diverse, precum critică literară și de teatru, studii și dizertații științifice și istorice, anunțuri administrative, judecătorești, proiectele guvernului, dezbaterile din Camere. Iar începuturile Editurii Monitorului Oficial se contopesc cu cele ale publicației Monitorul Oficial. Dintre publicațiile editate, merită amintite Buletinul Imprimeriilor Statului (Artă și Tehnică Grafică), revista Viața românească, repertoriul Pandectele Române Codul legilor României (C. Hamangiu). Alături de lucrări cu caracter juridic, la Monitorul Oficial apar și cărți de căpătâi pentru cultura românească, printre care amintim: Din vremea Renaşterii naționale a Ţării Româneşti. Boierii Goleşti, volumele I-IV, George Fotino (1939), Miniaturi și manuscrise din Museul de Artă Religioasă, Victor Brătulescu (1939), În amintirea lui Nicolae Iorga, Institutul de Istorie Universală „N. Iorga” (1942), Constantin Rădulescu-Motru (1944), Analele Academiei Române: Memoriile Secțiunii Literare (1944). Gustul pentru artă şi frumos s-a numărat printre prioritățile Editurii, evidențiindu-se, de-a lungul timpului, publicațiile dedicate saloanelor oficiale de artă (arhitectură, desen, gravură, pictură, sculptură, artă decorativă), elaborate în colaborare cu Ministerul Artelor. În perioada dictaturii comuniste nu s-a mai putut vorbi, practic, de o editură a Monitorului Oficial, activitatea instituției concentrându-se doar în zona publicațiilor oficiale. Începând cu anii ’90, Editura Monitorul Oficial a reluat publicarea operelor care promovează cultura națională.

Prezentare

Publicațiile editurii abordează cele mai importante domenii, precum drept, artă, economie, istorie, diplomație etc. Într-o grafică deosebită, adaptată noilor reprezentări de comunicare vizuală la nivel internaţional, în ediții uneori bilingve sau trilingve, Monitorul Oficial continuă să propună iubitorilor de carte cea mai consistentă ilustrare a producţiei culturale din România. Ne bucurăm de încrederea unor numeroase personalități și instituții care și-au încredințat proiectele editoriale brandului Monitorul Oficial.

De ce să lucrezi cu noi?

  • Editura Monitorul Oficial R.A. a fost inclusă de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare – CNATDCU în lista editurilor cu prestigiu recunoscut;
  • Servicii editoriale oferite: verificare redacțională, verificare juridică, traducerea și revizia textelor în limbi străine de circulație internațională, grafică, machetare, paginare, retuș imagine, pregătirea fișierului pentru tipar;
  • Serviciile editoriale sunt asigurate la un nivel de calitate ridicat, membrii redacției fiind pregătiți pentru verificarea unor texte din domenii diverse;
  • La serviciile editoriale se pot adăuga servicii de tipărire, expediere și chiar difuzare în regim de consignație; mai multe informaţii la marketing@ramo.ro;
  • Pentru propuneri de publicare sau solicitarea prestării de servicii editoriale, ne puteți scrie la editura@ramo.ro.

Prietenii editurii

Editura Monitorul Oficial reprezintă și rămâne un partener constant al Ministerului Afacerilor Externe în promovarea activităților diplomației române, reflectând în mod obiectiv evenimente istorice, politice și culturale care au condus la dezvoltarea
instituției noastre, a politicii externe și a României în ansamblul său. Monitorul Oficial nu este doar un repertoar legislativ. Prin intermediul editurii sale oferă, cu generozitate, spațiu pentru preocupările culturale și educaționale. Colecțiile editurii includ lucrări ce abordează domenii conexe, în strânsă legătură cu lumea juridică, publicând monografii, dicționare de artă sau artă fotografică. Ministerul Afacerilor Externe a colaborat, de-a lungul anilor, cu editura Monitorul Oficial în tipărirea unor lucrări de înaltă ținută, cum ar fi volumul O istorie ilustrată a diplomaţiei româneşti (1862-1947), apărut în anul 2012. Edițiile sale în limba română și în limba engleză oferă o privire sintetică asupra începuturilor și evoluției diplomației române. Nu pot să nu menționez și publicarea volumului Avanscena și Culisele Procesului de la Haga, în paginile căruia am redat, la cald, experiența mea – profesională și personală – pe durata reprezentării României în fața Curții Internaționale de Justiție, în calitate de Agent în Procesul privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră. În urma Hotărârii Curții, România a obținut aproximativ 79,34% din zona în dispută, adică cca 9700 km² de platou continental şi zonă economică exclusivă. Aș dori să mulțumesc editurii Monitorul Oficial pentru maniera profesionistă în care își desfășoară activitatea, contribuind inclusiv la implementarea politicii externe a României.
Bogdan Aurescu
Ministrul afacerilor externe al României
Relația de colaborare dintre Curtea Constituțională și Monitorul Oficial cunoaște o lungă istorie, întinsă pe parcursul a trei decenii. În acest răstimp, cu sprijinul Monitorului Oficial au fost publicate, în condiții editoriale și grafice excepționale, culegeri de jurisprudență, lucrări dedicate ideii de constituționalism, precum și mai multe numere din revista Buletinul Curții Constituționale. Toate acestea au făcut posibilă diseminarea jurisprudenței Curții Constituționale atât în sfera profesioniștilor dreptului, cât și în rândul publicului larg. Seriozitatea, rigurozitatea, profesionalismul și atenția pentru detalii sunt coordonatele pe care se bazează această relație. De aceea, Monitorul Oficial s-a impus ca un nume de referință în domeniul editorial. Cu prilejul aniversării a 190 de ani de la înființare, urez Monitorului Oficial și echipei sale multe realizări în importanta lor activitate editorială. La mulți ani!
Marian Enache
Președintele Curții Constituționale a României
Editura Monitorului Oficial îmi pare a fi una dintre cele mai distinse edituri din România, cu o calitate impecabilă a tiparului și a ilustrației. Cartea mea despre patrimonial mondial UNESCO în România este și astăzi, datorită Monitorului Oficial, o carte de referință.
Prof. univ. dr. acad. Răzvan Theodorescu
Preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române
Întotdeauna, un gând bun şi reverenţe Editurii Monitorului Oficial şi angajaţilor săi! Mulţumiri şi aprecieri! Am avut câteva colaborări minunate în ultimii ani şi, desigur, vom continua să construim proiecte editoriale împreună. Am fost impresionată de profesionalismul, seriozitatea şi prietenia oamenilor pe care i-am întâlnit la editură.  Oameni oneşti, simpli şi minunaţi care au putut să explice sincer şi asumat, cu acurateţe, care sunt paşii ce vor fi de urmat până când un vis/proiect va ieşi din tipografie. Le sunt recunoscătoare pentru încrederea, eleganța şi bunăvoinţa fiecărui gând şi proiect. Vă mulţumesc enorm şi vă preţuiesc!
Alina Marinescu
Corporate Affairs Manager, JTI
În acest moment aniversar remarcabil, sunt onorat să transmit sincere felicitări „Monitorului Oficial”, instituție a cărei istorie se identifică, într-o bună măsură, cu istoria modernă a României. Notariatul român și „Monitorul Oficial” au în comun nu doar continuitatea instituțională, ci și o frumoasă și îndelungată colaborare, ale cărei roade prețioase se regăsesc în patrimoniul publicațiilor juridice naționale. Aflat sub semnul utilității publice, parteneriatul dintre Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și „Monitorul Oficial” vă și ne obligă la consecvență și responsabilitate în slujba binelui comun. Vom continua să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor societății, la fel ca și până acum, în echipă! La mulți ani!
Dr. Dumitru Viorel Mănescu
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
Notorietatea istorică a brandului „Monitorul Oficial” se datorează, în primul rând, efortului constant al câtorva generații de profesioniști care, timp de aproape două secole, au conservat, îmbogățit și transmis mai departe tezaurul documentar al acestei instituții. Gândurile mele bune și urarea de „La mulți ani!” la aniversarea a 190 de ani de dăinuire se îndreaptă către legatarii acestei valoroase moșteniri, specialiștii de astăzi, continuatori ai celor care, în anul 1881, tipăreau prima ediție a „Monitorului Oficial”. Ca notar public, ca autor de lucrări de specialitate în domeniul notarial și ca publicist în paginile Buletinului Notarilor Publici, valorizez în cea mai mare măsură colaborarea cu echipa „Monitorului Oficial”, model de expertiză și profesionalism. La Mulți Ani!
Dr.h.c. Doina Rotaru
Prim-vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
M-am bucurat să scriu câteva rânduri despre „întâlnirile” mele cu Monitorul Oficial tocmai în anul în care acesta a împlinit 190 de ani de la prima apariție (după cum m-am bucurat că Facultatea de Drept a Universității din București a fost „startul” expoziției itinerante aniversare, menită să marcheze împlinirea acestei vârste)! Am avut prilejul să colaborez cu echipa Monitorului Oficial în ultimii 25 de ani (cu unele întreruperi) și, indiferent de postura în care m-am aflat (cea administrativă sau aceea de promotor al unor proiecte editoriale), am constatat, cu plăcere, profesionalismul și dedicarea acestei echipe. În același timp, nu pot să nu fiu recunoscător Monitorului Oficial și echipei sale pentru momentele în care a sprijinit evenimente importante din viața Facultății de Drept, cum a fost sărbătorirea a 150 de ani de existență a facultății, în noiembrie 2009. Rolul juridic, economic și social al „gazetei oficiale” în viața României este binecunoscut. Nu pot să nu remarc însă tot mai pregnantul său rol în răspândirea și dezvoltarea culturii naționale: albume de artă, istorice, memorii – toate vin să completeze portretul esențial al acestei instituții în realitatea românească. Urez Monitorului Oficial și colectivului său spor în realizarea tuturor proiectelor de viitor!
Prof. univ. dr. Flavius A. Baias
Facultatea de Drept, Universitatea din București
În contextul în care am inițiat reapariția Buletinului Curții Constituționale, am participat la elaborarea și apoi la publicarea mai multor lucrări ale instanței de contencios constituțional, am avut o excelentă și deosebit de plăcută colaborare cu Monitorul Oficial al României, cu specialiștii acestuia. Am apreciat și apreciez profesionalismul și devotamentul acestora, bucuria de a reda luminii tiparului, de a oferi cititorilor litera legii, valoroaselor opere științifice, de a deschide utile și generoase punți de cultură și civilizație. Rămân recunoscător întregului colectiv, exprimând speranța unor viitoare colaborări.
Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Publicarea, începând cu anul 1997, a mai multor lucrări la Editura Regiei Autonome „Monitorul Oficial” mi-a dat posibilitatea să cunosc îndeaproape colectivul redacțional și conducerea editurii și să apreciez, de fiecare dată, pregătirea profesională remarcabilă a redactorilor de carte și a tuturor celor care, de la culegerea textului până la așezarea sa în pagina tipărită și corectată, își puneau amprenta asupra cărții. Astăzi, Editura și Tipografia „Monitorului Oficial” și-au câștigat un binemeritat și recunoscut renume, motiv pentru care merită pe deplin respectul autorilor și al cititorilor acestora. O carte, un album de artă, lucrate minuțios la Editură sau tipărite în Tipografia proprie, au o notă aparte de eleganță publicistică, ce le conferă un loc binemeritat în orice bibliotecă. La ceas aniversar, primiți dragi prieteni, cele mai bune gânduri!
Cristian Ionescu
Profesor
A fost o onoare și o bucurie să colaborez cu Editura Monitorul Oficial. Cu sprijinul profesioniștilor dumneavoastră, am reușit să sintetizez cei aproape patru ani de mandat în România, într-un album pe care-l voi prețui mereu. România va ocupa mereu un loc special în inima mea, iar acest volum îmi va aduce mereu aminte de oamenii extraordinari pe care i-am întâlnit, de ținuturile pline de farmec pe care le-am vizitat, precum și de experiențele minunate pe care le-am trăit aici.
David Saranga
Ambasador al Statului Israel în România
Fundația Magna cum Laude-Reut are o experiență de trei produse editoriale extraordinare realizate în colaborare cu Editura Monitorul Oficial. Volumul „Copacul cu rădăcini de 1700 de ani. O istorie a evreilor în Germania și în Europa Centrală”, în ediție română – engleză și română – germană, proiect realizat în colaborare cu Ambasada Germaniei la București și cu Ambasada Statului Israel la București, și „Întoarcerea la România”, o ediție bilingvă română – engleză dedicată mandatului diplomatic în România al Excelenței Sale David Saranga, Ambasadorul Statului Israel la București, sunt dovadă a profesionalismului și a calității produselor marca Editura Monitorul Oficial. De la idee și până la produsul finit, gata de lansare, echipa editurii s-a implicat cu atenție asupra fiecărui detaliu, fără a face rabat de la calitatea materialelor folosite. Este una dintre cele mai eficiente și mai frumoase colaborări pe care le-am avut și pe care le vom continua.
Tova Ben Nun-Cherbis
Președintă și fondatoare a Fundației Magna cum Laude-Reut
Chiar dacă poate parea patetică sau, cel puțin, exagerată, declarația mea directă că întâlnirea cu Monitorul Oficial mi-a schimbat semnificativ viața este una absolut banală si foarte simplu de verificat. În condițiile în care au dispărut editurile specializate în publicarea cărților de artă, deschiderea Monitorului Oficial către acest domeniu, riscant și costisitor în același timp, a generat o adevărată revoluție atât pe piața de carte, cât și pe aceea a ideilor. Într-un astfel de context, și în urma invitației de a fi unul dintre autorii implicați în amplul proiect editorial, a intervenit și schimbarea majoră a vieții mele culturale și intelectuale Începând cu textul introductiv pentru albumul Pallady, dar, mai ales, prin cele două studii extinse, ,,Brâncuși, un sculptor de la Răsărit" și ,,Lumea lui Aurel Jiquidi", am intrat efectiv nu doar în realitatea profundă a unei instituții de primă importanță, ci și în realitatea umană a unui colectiv exemplar prin profesionalism, coeziune și rigoare. Doar în felul acesta am reușit, împreună cu Dalina Bădescu, în calitate de autor al imaginilor (Brâncuși), dar și al concepției grafice pentru ambele cărți, să realizăm produse tipografice de cel mai înalt nivel, într-o perfectă colaborare cu un colectiv de aceeași factură.
Pavel Şuşară
Critic și istoric de artă, publicist, scriitor, cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române
Pentru mine, a fost o plăcere şi o onoare să colaborez cu Editura Monitorul Oficial – atât în calitatea mai recentă de director al Bibliotecii Naţionale a României, dar în egală măsură şi în calitate de autor, atunci când unele dintre cărţile mele au trecut prin tipografia Monitorul Oficial, iar calitatea aferentă tiparului a fost remarcată de la prima vedere. În contextul aniversării vârstei de 190 pentru publicaţia Monitorul Oficial – adevărată coloană vertebrală a presei româneşti –, am totodată plăcerea de a saluta întreaga echipă a Editurii Monitorul Oficial, asigurându-i de întreaga mea complicitate intelectuală şi urându-le alţi ani lungi, în faţă, de inspiraţie, curaj şi succes în promovarea identităţii româneşti!
Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu
Directorul Bibliotecii Naționale a României
Profesionalism, calitate, promptitudine, creativitate sunt doar câteva dintre atributele care definesc activitatea editurii Monitorul Oficial. Punct de referinţă în realizarea de cărţi şi albume de artă, în condiţii grafice deosebite, editura Monitorul Oficial reprezintă astăzi cea mai elocventă expresie de transformare a numelui în renume! Editura Monitorul Oficial nu înseamnă numai cărţi frumoase, ci şi oameni frumoşi!
Adina Renţea
Consilier de artă
Sunt bucuros și mulțumit că am întâlnit Editura și tipografia și poligrafia Monitorului Oficial care încă din 1970 mi-a oferit posibilitatea unor realizări deosebite prin performanța tipografică. În fond o mare parte din realizările mele în domeniul construcției de carte le datorez acestui minunat colectiv. Nu pot să nu menționez edițiile rare, edițiile bibliofile pe care unele le-am realizat cu studenții mei și care fac mândria bibliotecilor din Germania, Finlanda, ale Academiei Române și Moscova și care au obținut premii la târgurile internaționale de la Leipzig, Frankfurt, București, Bologna, Budapesta și Cluj. Enumăr câteva dintre ele: edițiile cărților lui Ion Heliade Rădulescu, a lui Victor Hugo, La Martin, Ady Endre, sonetele Eminesciene etc. care au fost expuse la târgul de carte de la Paris în anul 2000, an bicentenar al lui Ion Heliade Rădulescu. Până când și volumele mele de artist au beneficiat de măiestria Monitorului Oficial. Dar nu pot să nu mă mândresc și să amintesc de performanța tipăririi celor 38 de volume prin care se încheie visul scriitorilor români de a fi publicate în întregime Manuscrisele Eminesciene. Cu această ocazie în colofon au fost consemnați toți oamenii poligrafiei ce au ajutat la realizarea volumelor într-o formă tipografică excepțională. Acum ele fac mândria bibliotecilor noastre, a celor din străinătate și face ca opera eminesciană să fie în continuare cercetată. Întrucât manuscrise originale fiind deosebit de friabile sunt depozitate la Biblioteca Academiei Române. În concluzie editura Monitorului Oficial, ca și tipografia, face parte din viața mea și îi doresc ca și după ce nu voi mai fi, căci sunt deja la senectute, să fie același colectiv unit și performant cu o conducere aplicată spre tipărirea valorilor spirituale ale neamului. La mulți ani!
Prof. univ. dr. Mircia Dumitrescu
Membru corespondent Academia Română
Monitorul Oficial e acel spațiu magic unde imaginile și cuvintele mele s-au regăsit pe paginile tipărite cu bucuria de a fi și mai frumoase, și mai vibrante decât mi-am visat. Călătoria lor de sus, de pe scena luminoasă a biroului editorial până jos în culisele tipografiei, a fost lin și profesional, mereu sub semnul unei comunicări minunate între mine ca autor și „the dream team”, echipa editorială/ tipografică a Monitorului Oficial. Le mulțumesc că există! Standing ovation! La Mulți Ani! And many more to come!
Oana Cajal
Artist vizual și dramaturg
Proiectele editoriale la care am lucrat alături de echipa Monitorului Oficial au fost adevărate repere de profesionalism, de rigoare, de eficiență și de adaptabilitate în fața nenumăratelor schimbări prin care orice demers editorial complex poate trece. Calitatea materialelor și a tiparului, dar și exigența redacțională, au transformat cărțile la care am colaborat (Brâncuși – 2020, Lumea lui Aurel Jiquidi – 2022) în adevărate obiecte bibliofile de o remarcabilă ținută estetică. Atenția la detalii și deschiderea către proiecte unice și atipice sunt ceea ce diferențiază Monitorul Oficial de majoritatea editurilor și a tipografiilor românești, transformându-l în principalul actor al scenei noastre editoriale de astăzi.
Dalina Bădescu
Pictor și istoric de artă
Muzeul de Artă Constanța își exprimă întreaga gratitudine pentru profesionalismul de care ați dat dovadă și dăruirea în ceea ce privește realizarea unor proiecte excepționale. Titluri ale unor lucrări semnate de criticul și istoricul de artă Doina Păuleanu, precum Oscar Han – un artist și epoca sa (2020), Peninsula Misterioasă (2019), Tonitza (2018), Viața tăcută a naturii, volumul II (2018), Grupul celor patru (2016), Viața tăcută a naturii, volumul I (2016), Regalitatea și Marea (2015), stau mărturie a unei prolifice colaborări în ceea ce privește cercetarea și promovarea artelor vizuale. Ne bucurăm că ați acceptat această provocare și ne dorim să păstrăm colaborarea și pe viitor, pentru promovarea instituției noastre, care adăpostește o adevărată comoară. Vă mulțumim și vă transmitem cele mai calde urări de bine!
Lelia Rus Pîrvan
Director al Muzeului de Artă Constanţa
Proiectul Editurii Monitorul Oficial de a păstra vie memoria clasicilor artei românești moderne cuprinde, mai mult decât firesc, un volum dedicat lui Ștefan Luchian (2015). Inițiativa de a retipări cu acel prilej unul din studiile de referință ale regretatului istoric de artă Theodor Enescu, care și-a consacrat o bună parte din viață cercetării operei lui Luchian, este demnă de toate elogiile. Am colaborat deaceea cu plăcere la traducerea acestui studiu care precizează locul de excepție al lui Luchian în mișcarea artistică modernă din jur de 1900. Publicat inițial în franceză, într-o revistă de specialitate, studiul a devenit astfel accesibil și unui public mai larg interesat de artă. Este meritul Editurii Monitorul Oficial de a menține în actualitate artiști de prim rang apelând la texte critice riguroase.
Ioana Vlasiu
Cercetător principal gradul I, doctor în istoria artei, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română
Uneori întâlnirile noastre pot fi faste, cu frumoase urmări pe termen lung. Una dintre acestea a fost și este colaborarea mea cu editura Monitorul Oficial. Dacă ar fi să mă gândesc la cauzele care au asigurat încrederea noastră în această instituție, m-aș opri la trei elemente: a) o echipă profesionistă de redactori, tehnoredactori, traducători și graficieni alături de care lucrul s-a derulat întotdeauna lin, eficient, cu atenție și acribie; b) o deschidere clară și neechivocă spre subiecte noi, inedite, pur științifice sau de popularizare, în cadrul cărora încurajarea utilizării imaginii ca sursă istorică s-a aflat, cel puțin în cazul nostru, pe primul loc; c) calitatea deosebită a produsului final, cartea sau albumul, care se transforma astfel dintr-un obiect de studiu într-un obiect în sine. Să sperăm că vitregiile vremurilor pe care le traversăm nu vor abate din drumul ei, alături de noi, editura Monitorul Oficial.
Prof. dr. Alin Ciupală
Facultatea de Istorie, Universitatea din București
Am colaborat cu editura Monitorul Oficial în anul 2018, la publicarea unui album cu fotografii istorice și am avut parte de o colaborare foarte bună cu conducerea editurii, cu redactori de carte profesioniști. De atunci urmăresc unele publicații ale editurii, mai ales pe cele de istorie și istorie vizuală și sunt încântat de calitatea publicațiilor ei.
Conf. dr. Radu Mârza
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Pentru mine, Editura Monitorului Oficial înseamnă perfecțiune, dăruire, căldură sufletească. Am colaborat excepțional și cel mai mult m-a impresionat faptul că acolo se lucrează în echipă. Mirată că nu apar numele celor care au lucrat la carte, cu specificări precise, mi s-a răspuns (nici eu nu pot da nume!!!!) că sunt o echipă. O echipă minunată pe care o felicit din tot sufletul.
Angela Hondru
Niponolog, traducător, etnolog și fost profesor universitar
Prin colaborarea Muzeului Național de Artă al României cu editura și tipografia Monitorului Oficial am reușit să asigurăm cataloagelor noastre de expoziție o calitate grafică și tipografică de excepție. Fidelitatea cromatică și paginația în concordanță cu cele mai bune practici actuale transmit nu numai un conținut tehnic remarcabil, dar fac din publicațiile noastre un instrument de promovare cultural și artistic foarte apreciat de mediile cărora ne adresăm.
Călin Stegerean
Director general, Muzeul Național de Artă al României
Unul dintre primii pași făcuți dincolo de pragul istoriei moderne îl reprezintă înființarea Monitorului Oficial. Monitorul Oficial ne oferă cronologia modernizării României, iar pentru publicul larg rămâne una dintre cele mai importante surse istorice ale istoriei recente. Muzeul Municipiului București deține in colecțiile sale aproape întreaga existență a Monitorului Oficial, iar colaborarea celor două instituții este deja tradițională.
Adrian Majuru
Director al Muzeului Municipiului București
Nu cred că o carte își poate dori să se nască într-un loc mai bun decât aici, la Editura Monitorul Oficial. De la proiect și idee până la paginile mirosind a cerneală proaspătă, drumul unei cărți spre cititorii ei e vegheat cu un profesionalism pe care greu îl găsești altundeva. Am avut privilegiul să lucrez aici cu oameni care au făcut din proiectul meu o carte mai frumoasă decât aș fi visat, și care au răspuns cu răbdare și înțelegere fiecărei incertitudini a autorului debutant care sunt. Atenția pentru text, punerea în pagină și alegerea materialelor potrivite au făcut dintr-o idee o carte-obiect, pe care cu greu aș fi putut să o văd tipărită astfel oriunde altundeva. Tradiția care merge mână în mână cu profesionalismul face din Monitorul Oficial nu doar o editură, ci o veritabilă instituție de cultură, iar eu sunt mândru și deosebit de onorat că am avut privilegiul să mă număr printre autorii publicați aici.
Ilie Pintea
Jurnalist