Carieră

Resurse umane

Personalul reprezintă activul cel mai important al R.A. Monitorul Oficial.

Pentru a-și îndeplini misiunea și obiectivele, regia are nevoie de oameni dinamici, care să-și îmbunătățească permanent cunoștințele și rezultatele.

Competențe diverse își găsesc locul de afirmare într-un mediu de lucru în care e nevoie de excelență profesională și responsabilitate.

Dacă sunteți o persoană care: înțelege mediul de afaceri în care lucrează, se implică și perseverează în activitate, aduce idei noi pentru dezvoltare, investește timp și entuziasm, Monitorul Oficial R.A. va fi cu siguranță un loc de muncă potrivit pentru dumneavoastră.

Aici excelența și implicarea sunt întotdeauna răsplătite.

Angajații primesc pachete de beneficii atractive, precum și un mediu de lucru bun.

Persoanele care doresc să intre în baza de date a R.A. Monitorul Oficial pot trimite un curriculum vitae în atenția serviciului resurse umane, la adresa de email hr@ramo.ro.
Vezi Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor personale.

Regia autonomă Monitorul Oficial organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • OPERATOR PROCESARE TEXT ȘI IMAGINE în cadrul Serviciului transformare digitală și sisteme informatice.

Cerințe:

– absolvenți de liceu cu bacalaureat, cu atestat de operator calculator sau operator procesare text și imagine, 

– cunoștințe solide de utilizare a calculatorului și de utilizare a aplicațiilor pentru editarea și prelucrarea textelor. 

Constituie avantaj viteza în culegerea textului;

Examenul va conține proba practică și interviu și se va organiza astfel:

Etapa I. Depunerea și selecția dosarelor de înscriere la concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 19.07.2024, ora 13,30 la sediul R.A. Monitorul Oficial din str. Parcului nr. 65 sector 1, București – Serviciul resurse umane. Selecția se face pe loc, prin verificarea condițiilor de înscriere la concurs.

Acte necesare pentru înscriere:

– curriculum vitae;

-copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

– copie carte de identitate;

– copia carnetului de muncă și/sau adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioadele lucrate;

Etapa II. Susținerea examenului

În data de 22 iulie 2024 ora 9,00 candidații selectați se vor prezenta la sediul regiei din str. Parcului nr. 65 sector 1, București pentru susținerea probei practice.

Afișarea rezultatelor se va face pe site-ul regiei.

Se consideră admiși la interviu candidații care au obținut nota de minimum 7 .

Eventualele contestații se depun la secretariatul regiei în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea rezultatelor la examen.

Afișarea rezultatelor contestațiilor – în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a contestațiilor.

Afișarea rezultatelor la testarea profesională după soluționarea contestațiilor – în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor.

Etapa III – Interviul

Se organizează în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor la examen, după soluționarea contestațiilor.

Etapa IV. Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale se va face pe site-ul regiei în maximum 2 zile lucrătoare de la susținerea interviului

  • AUDITOR INTERN în cadrul structurii de Audit intern

Cerințe:

– studii superioare economice, certificate care să ateste competențe în audit intern/audit financiar/guvernanță corporativă/control intern, 

– vechime cumulată de minimum 5 ani în domeniul auditului intern, control intern sau financiar – contabilitate, 

– utilizatori computer;

Notă: angajarea candidatului desemnat câștigător este condiționată de obținerea avizului entității publice ierarhic superioare, conform legii, în termen de maxim 1 lună de la acceptarea ofertei de angajare de către candidat. În cazul în care candidatul desemnat câștigător obține un aviz nefavorabil din partea entității publice ierarhic superioare, oferta de angajare nu mai este valabilă.

Bibliografia

Examenul va conține probă scrisă, probă utilizare computer și interviu și se va organiza astfel:

Etapa I. Depunerea și selecția dosarelor de înscriere la concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 24.07.2024, ora 16,00 la sediul R.A. Monitorul Oficial din str. Parcului nr. 65 sector 1, București – Serviciul resurse umane. Selecția se face pe loc, prin verificarea condițiilor de înscriere la concurs.

Acte necesare pentru înscriere:

– curriculum vitae;

– cazier judiciar;

-copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

– copie carte de identitate;

– minimum două scrisori de recomandare, din care cel puțin una întocmită recent;

– copia carnetului de muncă și/sau adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioadele lucrate;

Etapa II. Susținerea examenului

În data de 29.07.2024 ora 9,30 candidații selectați se vor prezenta la sediul regiei din str. Parcului nr. 65 sector 1, București pentru susținerea probei scrise și a probei de utilizare computer.

Afișarea rezultatelor se va face pe site-ul regiei.

Se consideră admiși la interviu candidații care au obținut media generală (media aritmetică ponderată între nota probei scrise și cea de utilizare computer) de minimum 7. Eventualele contestații se depun la secretariatul regiei în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea rezultatelor.

Afișarea rezultatelor contestațiilor – în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a contestațiilor.

Afișarea rezultatelor la testarea profesională după soluționarea contestațiilor – în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor.

Etapa III – Interviul

Se organizează în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor la examen, după soluționarea contestațiilor.

Etapa IV. Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale se va face pe site-ul regiei în maximum 2 zile lucrătoare de la susținerea interviului.

  • REDACTOR în cadrul Redacției Monitorul Oficial Părțile II-VII

Cerințe: 

– absolvenţi ai Facultăţii de: Filologie, Litere, Limbi străine, Jurnalism,

– utilizatori computer;

Examenul va conține probă scrisă, probă utilizare computer și interviu și se va organiza astfel:

Etapa I. Depunerea și selecția dosarelor de înscriere la concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 26.07.2024, ora 13,30 la sediul R.A. Monitorul Oficial din str. Parcului nr. 65 sector 1, București – Serviciul resurse umane. Selecția se face pe loc, prin verificarea condițiilor de înscriere la concurs.

Acte necesare pentru înscriere:

  • curriculum vitae;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • copie carte de identitate;
  • copia carnetului de muncă și/sau adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioadele lucrate;

Etapa II. Susținerea examenului

În data de 30 iulie 2024 ora 9,30 candidații selectați se vor prezenta la sediul regiei din str. Parcului nr. 65 sector 1, București pentru susținerea probei scrise și a probei de utuilizare computer.

Afișarea rezultatelor se va face pe site-ul regiei.

Se consideră admiși la interviu candidații care au obținut nota de minimum 7.

Eventualele contestații se depun la secretariatul regiei în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea rezultatelor la examen.

Afișarea rezultatelor contestațiilor – în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a contestațiilor.

Afișarea rezultatelor la testarea profesională după soluționarea contestațiilor – în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor.

Etapa III – Interviul

Se organizează în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor la examen, după soluționarea contestațiilor.

Etapa IV. Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale se va face pe site-ul regiei în maximum 2 zile lucrătoare de la susținerea interviului

Relații suplimentare la Serviciul resurse umane, tel. 021/3185135.