CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ

PROCEDURĂ

Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, se transmit electronic prin e-mail (documentele scanate integral într-un singur fișier) la adresa: convocariaga@ramo.ro.
Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: convocariaga@ramo.ro

Documente necesare în vederea publicării

 • adresa oficială de înaintare (model disponibil aici) care să cuprindă: denumirea actului solicitat a fi publicat, temeiul legal de publicare, mențiuni privind viza ministerului de resort, numărul de pagini pe care îl are actul, numărul paginilor de anexe (dacă este cazul), numărul de exemplare tipărite (dacă se dorește achiziționarea), persoana împuternicită să acorde Bun de tipar și datele de identificare ale acesteia;
 • actul pentru care se solicită publicarea, certificat de reprezentantul legal al părților semnatare prin semnare și ștampilare; paginile vor fi numerotate, inclusiv anexele – dacă există, într-un singur fișier în format PDF; documentul trebuie să fie vizat de Ministerul Muncii (viză acordată pe exemplarul de publicat), conform prevederilor legale;
 • atașat formei certificate se va transmite actul și în format editabil Word (DOCX); fișierul Word aferent trebuie să aibă un conținut identic cu cel al documentului pentru care se solicită publicarea și a fost avizat de Ministerul Muncii;
 • documentul conținând raportul cu numărul de caractere (inclusiv spațiile), în vederea calculării tarifului de publicare.

Formatul acceptat al documentelor

 • documentele se redactează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice, în format Word, cu semne diacritice, având fontul Times New Roman sau Arial, corp 12/14, cu spațiere la un rând și jumătate; se vor utiliza fonturile standard Windows CP 1250 specifice zonei Europa de Est sau UTF-8;
 • fișierele vor fi scanate alb-negru, la o rezoluție de 300 dpi;
 • denumirea fișierelor trimise va conține elemente de identificare a actului, cum ar fi, de exemplu, contract colectiv de munca …… .pdf/.docx), dar nu mai mult de 30 de caractere.

Cum se calculează tariful de publicare?

Se va atașa la act raportul cu numărul total de caractere (cu spații) obținut la tehnoredactarea documentului.
Pentru a obține acest raport în Microsoft Word se procedează astfel:

 • marcați textul de publicat (Ctrl+A);
 • selectați contorul de cuvinte (Word Count) din bara de Instrumente (Tools);
 • copiați fereastra afișată apăsând concomitent tastele Alt+Print Screen;
 • copiați fereastra respectivă apăsând concomitent tastele Ctrl+V într-un document numit Raport contor și salvați documentul.

Cum se achită tariful de publicare?

 • prin ordin de plată – copie trimisă în urma primirii facturii fiscale emisă de R.A. MONITORUL OFICIAL după verificarea actului depus.

TARIFE

Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII.

Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile.

R.A. MONITORUL OFICIAL IBAN:
RO55 RNCB 0082 0067 1110 0001
Banca Comercială Română