e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Bun venit Monitorul Oficial R.A. este înfiinţată în 1991 şi continuă editarea publicaţiei oficiale a statului român, al cărei prim număr a apărut în anul 1832. Foaia oficială a devenit, încă de la înfiinţare, un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice şi culturale care au dus la apariţia şi evoluţia României moderne.

O informare corectă şi actualizată asupra apariţiilor Monitorului Oficial al României, Părţile I-VII, prin:

  • expert-monitor, software legislativ online, cu multiple facilităţi de căutare, care include forma text cu legături şi imaginea martor a Monitorului Oficial;
  • autentic-monitor reprezintă formatul clasic al Monitorului Oficial în format electronic, disponibil în cadrul unei aplicaţii online. Permite accesul la Monitorul Oficial al României odată cu apariţia publicaţiei, precum şi la arhivă (pentru vizualizare şi imprimare).
Pentru mai multe informaţii consultaţi oferta detaliată.


Noutăți și Știri

2017-12-07 09:36:50
Corneliu Baba. Confesiuni

2017-12-07 09:36:13
Adriana Botez Crainic. Romulus Ladea

2017-12-07 09:35:31
Albumul Pallady, cu un studiu introductiv de Pavel Șușară


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0987 din 12 Decembrie 2017
Act nr. 378/06 Iunie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, în ansamblul lor

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0987 din 12 Decembrie 2017
Act nr. 473/27 Iunie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale cu raportare la dispozițiile art. 912 alin. 5 din Codul de procedură penală din 1968, precum și ale art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0987 din 12 Decembrie 2017
Act nr. 594/26 Septembrie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0987 din 12 Decembrie 2017
Act nr. 608/28 Septembrie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0987 din 12 Decembrie 2017
Act nr. 863/29 Noiembrie 2017

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Diplomație“

Guvernul României
M. Of. nr. 0986 din 12 Decembrie 2017
Act nr. 577/21 Septembrie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Curtea Constituțională a României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus