e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Bun venit Monitorul Oficial R.A. este înfiinţată în 1991 şi continuă editarea publicaţiei oficiale a statului român, al cărei prim număr a apărut în anul 1832. Foaia oficială a devenit, încă de la înfiinţare, un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice şi culturale care au dus la apariţia şi evoluţia României moderne.

O informare corectă şi actualizată asupra apariţiilor Monitorului Oficial al României, Părţile I-VII, prin:

  • expert-monitor, software legislativ online, cu multiple facilităţi de căutare, care include forma text cu legături şi imaginea martor a Monitorului Oficial;
  • autentic-monitor reprezintă formatul clasic al Monitorului Oficial în format electronic, disponibil în cadrul unei aplicaţii online. Permite accesul la Monitorul Oficial al României odată cu apariţia publicaţiei, precum şi la arhivă (pentru vizualizare şi imprimare).
Pentru mai multe informaţii consultaţi oferta detaliată.


Noutăți și Știri

2017-08-17 16:00:25
Publius Ovidius Naso. Drumul Exilului

2017-08-22 10:35:56
ALBUMUL PALLADY, CU UN STUDIU INTRODUCTIV DE PAVEL ȘUȘARĂ

2017-08-11 10:27:50
Reduceri în magazinul on-line


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0687 din 24 August 2017
Act nr. 588/18 August 2017

Hotărâre privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, și radierea unei părți a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul României
M. Of. nr. 0687 din 24 August 2017
Act nr. 500027/02 August 2017

Decizie privind aprobarea Instrucțiunilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora care se execută la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate

Administrația Națională a Penitenciarelor
M. Of. nr. 0686 din 24 August 2017
Act nr. 78/18 August 2017

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantității statice anuale de certificate verzi și a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
M. Of. nr. 0685 din 23 August 2017
Act nr. 14/18 August 2017

Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Guvernul României
M. Of. nr. 0685 din 23 August 2017
Act nr. 1532/03 August 2017

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
M. Of. nr. 0684 din 23 August 2017
Act nr. 586/18 August 2017

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus