Caiet constituțional II

Caiet constituțional II

La Editura Monitorului Oficial a apărut, sub coordonarea lui Robert Marius Cazanciuc și a lui Cristian Pîrvulescu, al doilea volum din seria Caiet constituțional, o serie concepută în 6 volume care vor reuni în formă tipărită dezbaterile unor conferințe având ca obiect oportunitatea aducerii unor modificări Constituției României, cu scopul de a reflecta evoluția, uneori accelerată, a anumitor realități social-economice. Acest al doilea volum reunește dezbaterile conferinței organizate la Muzeul Unirii din Iași în iunie 2022, pe o temă de mare actualitate, și anume inteligența artificială și drepturile omului. 16 personalități ale lumii științifice, politice și academice din România analizează problematica complexă ridicată de această temă, subliniind caracterul revoluționar și impactul soluțiilor digitale în educație, în cercetare, în tehnologie, în justiție, precum și în economie în ansamblu, dar și provocările sau riscurile pe care le prezintă acestea, inclusiv pentru respectarea drepturilor omului. Analiza este plasată, totodată, în context european, ținând seama de faptul că Uniunea Europeană, din care România face parte, s-a concentrat în ultima vreme pe asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului în epoca digitală, inclusiv prin adoptarea, în 2020, a Cărții albe privind inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și încredere, în care se afirmă necesitatea construirii la nivelul Uniunii Europene a inteligenței artificiale de încredere, ancorată în valori și drepturi fundamentale cum ar fi demnitatea umană, protecția vieții private și nediscriminare.
Sistemele de inteligență artificială nu au impact doar asupra individului, ci și asupra societății ca întreg, de unde izvorăște și necesitatea stabilirii prin lege a unor limite precise, care să înlăture eventualele amenințări la adresa drepturilor individuale sau a democrației în ansamblu, după cum arată prof. dr. ing. Adina Magda Florea de la Universitatea Politehnica din București: „Trebuie să ne asigurăm că riscurile și alte efecte adverse potențiale asociate tehnologiilor inteligenței artificiale sunt gestionate în mod corespunzător, astfel încât oamenii să profite cu încredere și pe deplin de beneficiile sistemelor bazate pe aceste tehnologii. Este de netăgăduit necesitatea unui cadru legislativ corespunzător de reglementare a utilizării sistemelor de IA, care să protejeze drepturile fundamentale ale oamenilor, inclusiv protecția datelor cu caracter personal și asigurarea nediscriminării. Un astfel de cadru de reglementare trebuie să fie flexibil, adaptabil la evoluții ulterioare ale tehnologiei și, în același timp, să nu îngrădească dezvoltarea pe mai departe a inteligenței artificiale, cu potențialul ei imens de a schimba în bine viețile oamenilor, și utilizarea acesteia pe scară largă în industrie și societate spre beneficiul tuturor.”